dilluns, 23 de febrer de 2015

Població estrangera resident a Catalunya

El 14,5% de la població de Catalunya és de nacionalitat estrangera el 2014

La població estrangera resident a Catalunya és d’1.089.214 persones en data 1 de gener del 2014, xifra que representa el 14,5% de la població catalana, percentatge superior al d’Espanya (10,7%). Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre d’estrangers s’ha reduït un 6% en comparació amb l’1 de gener de 2013 i la disminució ha afectat totes les comarques. Les majors disminucions s’han registrat a l’Alta Ribagorça (-29%), la Val d’Aran (-15,4%) i la Cerdanya (-14,5%).
Les variacions de població estrangera estan afectades no només per la intensitat dels fluxos d’entrada i sortida de la migració exterior, sinó també per l’evolució del creixement vegetatiu d’aquests col·lectius i pel procés de naturalització. L’any 2013, el Ministeri de Treball i Seguretat Social va comptabilitzar 73.468 estrangers residents a Catalunya que havien obtingut la nacionalitat espanyola, el 62,6% dels quals eren originaris d’Amèrica del Sud i Central.
La població d’origen europeu segueix sent la més nombrosa (gairebé representa un terç de la població estrangera), mentre que la procedent d’Àfrica passa a ocupar el segon lloc (amb un 28,2%), seguida pels residents d’origen americà (amb un 26,7%). Més allunyada d’aquests col·lectius hi ha la població asiàtica, que representa el 12,9% del total.
En relació amb l’any anterior, la major disminució correspon al continent americà (-11,8%), en gran part per la pèrdua de població provinent d’Amèrica del Sud (-14,0%). El nombre d’originaris d’aquesta regió decreix en 36.002 persones, un descens que representa la meitat de la variació anual de la població estrangera.

FONT: http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Poblacio-estrangera-resident-a-Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada