diumenge, 28 de setembre de 2014

Informació important: Votar el 9N2014

El dissabte, 28 de setembre del 2014, el president de la Generalitat de Catalunya va signar el decret de convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya, en compliment de l’acord signat el 12 de desembre de 2013 per una majoria amplíssima de la Cambra, superior a les dues terceres parts, i d’acord amb la Llei de consultes no referendàries i participació ciutadana, aprovada per el Parlament de Catalunya, el 19 de setembre de 2014.


Les persones nascudes fora de l’Estat espanyol també podran votar el dia 9 de novembre del 2014, i per això expliquem:Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre i

a. Que tinguin la condició política de catalanes. És a dir:

· els catalans i les catalanes empadronades en qualsevol municipi de Catalunya;

· els catalans i les catalanes residents a l'estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i també els seus descendents, que han d'estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.

· els catalans a l’estranger que s’hagin inscrit al registre de catalans a l’estranger abans del decret de convocatòria

b. Que siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

c. Que siguin nacionals de tercers estats, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin residència legal durant un període continuat de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.
Més informació:


Els catalans i les catalanes empadronades en els municipis de Catalunya formen part del Registre de participants de manera automàtica i no és necessari que facin cap tramitació prèvia d'inscripció per aparèixer en la llista de persones cridades a participar.

Les persones nacionals d'estats de la Unió Europea i els ciutadans no comunitaris que reuneixin les condicions per poder participar, han de fer una sol·licitud prèvia.

Més informació:


Les persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits per participar han de sol·licitar la seva participació en la consulta presentant personalment una petició expressa a la comissió de seguiment de l'àmbit territorial que els correspongui per raó de domicili entre els dies 1 i 7 d'octubre 2014.

La documentació que cal de presentar és la següent:

· Sol·licitud de vot de les persones estrangeres residents a Catalunya.

· Targeta d'identitat d'estrangers o número d'identitat d'estranger.

· Document acreditatiu emès per l'ajuntament o ajuntaments que correspongui, que acrediti haver estat empadronat en un municipi català de manera continuada durant un mínim d'un any, a comptar del dia de publicació del Decret de convocatòria per als nacionals d'estats membres de la Unió Europea i durant un mínim de tres anys, a comptar de la mateixa data per als nacionals de tercers estats.Més informació:


Per poder votar, els catalans i les catalanes residents a l'estranger de manera permanent han d’estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior que gestiona el Departament de la Presidència abans del 27 de setembre de 2014.

Les persones inscrites en l'esmentat Registre rebran una comunicació per informar-los com han de fer la presol·licitud de votació anticipada, que han d'adreçar a la Comissió de Control per mitjà del correu electrònic ccontrol@gencat.cat, entre els dies 1 i 7 d'octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit. La comissió de seguiment corresponent notificarà l'admissió o la inadmissió d'aquestes presol·licituds fins al 8 d'octubre.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de dipositar el vot, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat.


Els residents a Catalunya que es trobin temporalment a l'estranger no cal que estiguin inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior, però igualment han de formalitzar una presol·licitud que han d'adreçar a la Comissió de Control per mitjà del correu electrònicccontrol@gencat.cat, entre els dies 1 i 7 d'octubre. A la presol·licitud, la persona interessada ha de fer constar el lloc de votació escollit. La comissió de seguiment corresponent notificarà l'admissió o la inadmissió d'aquestes presol·licituds fins al 8 d'octubre.

La sol·licitud de vot anticipat per dipòsit es formalitza en el moment de dipositar el vot, quan la persona interessada acredita personalment la seva identitat.

En quina data serà la votació de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014?

El dia de la votació presencial de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya 2014 és el 9 de novembre de 2014.


Es pot votar de manera presencial el dia 9 de novembre o de manera anticipada en el cas dels col·lectius habilitats per fer-ho.


Durant el període del 20 al 25 d'octubre de 2014, s'habilitarà la votació anticipada per als següents col·lectius específics:

A l'estranger:A Catalunya:

1. Els treballadors mobilitzats el dia de la votació presencial ordinària en el dispositiu organitzatiu de la consulta o en el funcionament de serveis i infraestructures socials crítiques.

2. Les persones amb un nivell de dependència acreditat per certificat mèdic oficial que no poden desplaçar-se als locals de consulta el dia de la votació presencial ordinària.

3. Les persones que disposin d'una comunicació d'hospitalització prevista per a la setmana del 9 de novembre de 2014.

Les persones internes en centres penitenciaris o centres de menors de Catalunya.Especificacions aproximades per a la descàrrega de la papereta de votació
Impressió en paper blanc i tinta en negre. Una vegada impresa, retalleu-la per la línia de punts.

Especificacions aproximades per al sobre de votació
El sobre de votació ha de ser un sobre de color blanc, de mida aproximada 114 x 162 mm. Cal que hi enganxeu una etiqueta amb el literal "CONSULTA".

Trobareu el cercador del llistat provisional* de punts de votació per la consulta del 9 de novembre per municipis de Catalunya.
A partir del 10 d’octubre es podrà consultar si les dades personals són correctes per poder votar.
A partir del 17 d’octubre es podrà consultar el lloc definitiu on votar.
* Pendents de confirmació per part dels municipis i de la seva publicació al DOGC quan siguin definitius.
Cerca per municipi i codi postal

http://9nconsulta2014.cat Web oficial de la Consulta.
www.youtube.com/watch?v=cGPb9UfFAQQ Vídeo de la campanya de la Consulta.
http://9nconsulta2014.cat/decret-convocatoria.html Decret de convocatòria de la Consulta.
http://9nconsulta2014.cat/on-votar.html Centres on es votarà a la Consulta.
http://9nconsulta2014.cat/regles-especifiques.html Regles específiques de la Consulta.
http://9nconsulta2014.cat/preguntes-frequents.html Preguntes més freqüents de la Consulta.
www.facebook.com/gencat Post al Facebook per anunciar web oficial de la Consulta.
#9N2014 #9N #EstemConvocats9N Hashtags on trobar informació a Twitter


dijous, 18 de setembre de 2014

El Foro de São Paulo, solidari amb el procés català

A finals d'agost, el Foro de São Paulo aprovava a La Paz, Bolívia, una declaració en suport al procés democràtic català perquè la ciutadania de Catalunya pogués exercir el seu dret a decidir com a poble, i aplaudia el consens majoritari per a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya prevista per al pròxim 9 de novembre. Així mateix, la declaració instava a l'establiment d'un diàleg entre les institucions de l'Estat espanyol i les institucions catalanes per tal de trobar les condicions que garantissin l'exercici democràtic del dret a decidir del poble català.

Aquesta declaració, presentada conjuntament per ERC, ICV-EUiA i les CUP és, segurament, el pronunciament polític internacional més important realitzat fins ara a favor del procés català i la consulta del 9N, ja que el Foro de São Paulo el formen els partits que governen a Argentina, Brasil, Xile, Uruguai, Bolivia, Equador, El Salvador, Nicaragua, Cuba i Veneçuela.

El Foro de São Paulo és una entitat poc coneguda a casa nostra, però és, sens dubte, l'organització internacional de l'esquerra més influent al segle XXI, ja que agrupa la major part dels partits d'esquerres i progressistes d'Amèrica Llatina i el Carib. Des que fou creada el 1990 pel president Lula al Brasil, aquesta organització ha treballat en la recerca d'un model alternatiu de desenvolupament amb justícia social, i en la creació d'una xarxa de relacions per a l'intercanvi d'experiències i idees a nivell global.

Però aquest suport no ha emergit per generació espontània. Durant anys hem teixit espais de complicitat amb organitzacions llatinoamericanes que en el passat eren oposició, mentre el subcontinent patia inequitat víctima de les receptes empobridores del FMI, el Banc Mundial i les oligarquies locals. I en aquesta tasca, el paper dels moviments solidaris catalans sorgits els anys 80 amb les revolucions d'alliberament centreamericanes, o el treball posterior de milers de cooperants compromesos amb els pobles indígenes, la lluita dels sense terra, la denúncia del deute extern o la defensa dels drets laborals, entre d'altres, han estat fonamentals.

Malgrat les intoxicacions de les ambaixades espanyoles, saben que el canvi a Espanya també passa per respectar el procés català. No només perquè és de justícia, sinó perquè tindrà efectes positius en les possibilitats d'una alternativa d'esquerres a l'Estat. Les coses a l'antiga colònia han canviat. A Bolívia, el 12 d'octubre reescolliran Evo Morales, un president que no celebra el "descubrimiento" sinó el dia de la resistència indígena.

L'esquerra llatinoamericana coneix millor la nostra realitat que nosaltres la seva, i segueixen atentament el nostre dia a dia molt més del que podem sospitar. No només el què fa el Barça, sinó el procés que vam viure amb la reforma de l'Estatut, l'impacte de la Via Catalana i que el 9N volem votar. La pregunta que em van fer és clara: "voleu ser un Estat independent? Si voteu favorablement, ningú us podrà aturar."

Han patit els atacs d'un PP que apadrina l'extrema dreta llatinoamericana, han constatat la deriva conservadora del PSOE i estan farts de l'eurocentrisme paternalista d'una socialdemocràcia que encara els mira per sobre de l'espatlla mentre és incapaç d'aturar el desballestament de l'estat del benestar. Governen economies que van reduïnt els índex de pobresa extrema mentre augmenta el desenvolupament humà. No ho fan tot bé, certament, i hi ha grans diferències, és veritat, però no els podem menysprear.

Avui a Catalunya, bona part dels nous catalans són nascuts a molts països d'Amèrica Llatina i el Carib. I tots ells seran ciutadans fundadors de la nova República catalana sense perdre la seva identitat, i són els millors ambaixadors del dret a decidir, car els seus avantpassats van decidir independitzar-se del Regne d'Espanya. Volen deixar de ser immigrants a casa seva, i assolir la condició de ciutadans.

Potser caldria preguntar-se: i si enlloc d'Israel, el primer a reconèixer la sobirania de Catalunya és un país llatinoamericà? Alguns creiem que hauriem d'invertir més esforços en aquest sentit. Hi tenim molt a guanyar.

Durant el discurs de cloenda, els delegats catalans al XX encontre del Foro de São Paulo vam agrair que, en el passat, Mèxic, Veneçuela i molts d'altres països llatinoamericans acollissin milers de refugiats republicans que fugien del feixisme, i vam recordar que l'agenda catalana i la llatinoamericana responen als mateixos valors, els mateixos pels que vam lluitar ahir i avui: la sobirania, la justícia i la dignitat. Per aconseguir el seu suport només va caldre apel·lar al principi de solidaritat.

Article d'en @DavidMinoves

Enllaç amb la declaració aprovada al Foro de São Paulo a favor del procés democràtic català: http://forodesaopaulo.org/a-favor-del-proceso-democratico-catalan/

dijous, 4 de setembre de 2014

Informació en portuguès per a votar al #9N2014

La plataforma Sí, amb nosaltres” @SiambNos fa una crida als brasilers que viuen a Catalunya, perquè participin del Referèndum #9N2014 


Al seu canal Youtube es pot trobar aquest vídeo i aquest text, en portuguès


Informação importante ao pessoal do Brasil que mora na Catalunha:

No dia nove de novembro de 2014 haverá um referendum de autodeterminação aqui na Catalunha. Você sabia que pode votar?
Se você é do Brasil e pode provar que mora aqui na Catalunha há três anos, e tem mais de dezesseis anos, você pode votar!
Dado importante: Se você tem a nacionalidade espanhola, não a perderá, muito pelo contrário, ganhará a nacionalidade catalana, automaticamente, se a Catalunha for um Estado independente.
O “Referendum da Catalunha” não é um tema de nacionalismos, senão de DEMOCRACIA. Votar é normalíssimo. As coisas se resolvem votando.
Democratas brasileiros e brasileiras que moram na Catalunha, convido vocês a que no dia 09/11/2014, VOTEM!
Para mais informações, vocês podem entrar na web: 
www.siambnosaltres.com

Traducció al català:

Informació important per a les persones del Brasil que viuen a Catalunya 

El 09 de novembre 2014 hi haurà un referèndum d'autodeterminació aquí a Catalunya. Sabies que pots votar?
Si ets del Brasil i pots provar que viu aquí a Catalunya des de fa tres anys, i tens més de setze anys, pots votar!
Important: Si tens la nacionalitat espanyola, no la perdrà, sinó que guanyaràs automàticament la nacionalitat catalana, si Catalunya és un Estat independent.
El "Referèndum de Catalunya" no és una qüestió de nacionalismes, sinó de DEMOCRÀCIA. Votar és normal. Les coses es resolen votant.
Brasilers demòcrates que viuen a Catalunya, us convido a que el 9/11/2014, VOTEU!
Per a més informació, pots entrar en la web: www.siambnosaltres.com

dimarts, 2 de setembre de 2014

ACTE UNITARI "EL 9N" VOLEM VOTAR

Dissabte 6 de setembre, al barri d'El Carmel (Rbla. del Carmel - Dante)
Vine dissabte 6 al barri d'El Carmel i gaudeix d'una jornada unitària en favor del Referèndum per a la independència de Catalunya.

16.30h Tallers per a grans i petits
18.30h Parlament i actuacions

- Carme Forcadell, ANC
- Muriel Casals, OMNIUM
- Ana Alcover, SUMATE
- Esther Vivas, Procés Constituent
- Neus Munté, CiU
- Marta Rovira, ERC
- Dolors Camats, ICV-EUiA
- Anna Saliente, CUP

Presenta l'acte Juanjo Puigcorbé

21.30h Cantada d'havaneres

T'hi esperem!