dijous, 14 de maig de 2015

HORITZÓ


1- La construcció de ciutadania ha de ser un eix estratègic de ciutat.

2- La immigració ha de deixar de concebre’s en termes de desenvolupament econòmic i posar èmfasi en la seva condició de persona, subjecte de drets i deures i membre de la comunitat. 

3- Tant se val d’on venim, el què és important és on volem anar tots junts.

Barcelona ha fet passos importants en matèria d’acollida i d’interculturalitat, però no és suficient. Des del municipalisme ha arribat l’hora que la gestióde la immigració se centri en polítiques adreçades al conjunt de la ciutadania. Només així es pot garantir una equitat en l’exercici dels drets i deures veritablement real. Per aquest motiu, considerem que és necessari un lideratge clar de l’Alcalde de la ciutat en aquest procés de construcció de ciutadania.

- La reestructuració de la Quarta Tinença d’Alcaldia  per garantir polítiques adreçades al conjunt de la ciutadania i a la consecució efectiva dels drets i deures. El lideratge de l’Alcalde requereix una Tinença d’Alcaldia específica per a Drets Civils, Afers Religiosos, Migració i Acció Comunitària.

- La inclusió de la diversitat en totes les polítiques municipals: integrar els elements que conformen aquesta diversitat i fomentar els valors i les normes comunes a tota la ciutadania, amb l’objectiu que el desconeixement, la invisibilització de les pràctiques culturals i religioses no siguin motiu d’incomprensió i de prejudicis cap una diversitat que ja forma part de la nostra societat.

- Establir una política comunicativa en relació a la percepció del fet migratori. Entenem que la comunicació en aquesta matèria és un element central i que el seu tractament inadequat fomenta el discurs de l’odi i la discriminació. L’Ajuntament ha d’actuar de forma proactiva, no només a través dels missatges institucionals, sinó també vetllant per l’ús que se’n fa des dels mitjans de comunicació, actuant de forma ferma quan sigui necessari.

- Fer de Barcelona la capital mundial del multilingüisme, fent una aposta estratègica pel gran capital que representen les llengües pròpies dels veïns i veïnes de la ciutat, entenent el gran potencial de les llengües en l’aportació social i econòmica de la ciutat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada